Giới thiệu về bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là sản phẩm của bảo hiểm phi nhân thọ, được sử dụng trong trường hợp người được bảo hiểm bị ốm đau, tai nạn, thương tật hoặc chăm sóc sức khỏe sẽ được công ty bảo hiểm chi trả bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm sức khỏe được coi là chỗ dựa tài chính vững chắc khi bản thân và gia đình bạn gặp phải rủi ro, tai nạn bất ngờ, không lường trước được hoặc không may mắc các bệnh hiểm nghèo. 

Bảo hiểm sức khỏe được áp dụng cho tất cả các công dân Việt Nam, Việt kiều hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Độ tuổi tham gia từ 15 ngày tuổi đến 75 tuổi.

Khi tham gia bảo hiểm này, người được bảo hiểm được tự do lựa chọn cơ sở y tế cho việc khám chữa bệnh. Nếu người được bảo hiểm khám điều trị thuộc hệ thống danh sách  bệnh viện liên kết với nhà bảo hiểm thì được nhà bảo hiểm chi trả trực tiếp ở bệnh viện. Còn nếu khách khám điều trị ở ngoài danh sách hệ thống bệnh viên thì khách gửi chứng từ về nhà bảo hiểm để nhà bảo hiểm thanh toán sau dựa trên cơ sở chứng từ y tế. Thường thời gian chi trả là 5-15 ngày làm việc.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ