Giới thiệu về bảo hiểm doanh nghiệp

Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên là một loại bảo hiểm thuộc bảo hiểm phi nhân thọ nhằm bảo vệ sức khỏe nhân viên trước những rủi ro như tai nạn, ốm đau, thai sản, thương tật, …

Chính sách phúc lợi bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên nhằm nâng cao chế độ phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân tài là một trong những chiến lược cạnh tranh hiện nay của các doanh nghiệp. Chương trình bảo hiểm này là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách đãi ngộ tốt nhất dành cho nhân viên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc tham gia bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên khiến cho họ cảm thấy được bảo vệ, được đền đáp một cách xứng đáng, được đánh giá cao những gì mà họ đã và đang đóng góp. Từ đó, nhân viên trong công ty sẽ ngày càng nỗ lực, hăng say trong công việc.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ