Bảo hiểm Sức khỏe | Thứ 3, 08/12/2020 | Lượt xem: 452

Bảo hiểm sức khỏe có điểm gì khác với bảo hiểm y tế?

Điểm nổi trội nhất mà bảo hiểm y tế có được là sự bảo hộ từ Nhà nước. Bảo hiểm y tế mang tính xã hội, phi lợi nhuận, là sự đảm bảo chính sách an sinh xã hội của nhà nước, chăm lo cho đời sống sức khỏe của nhân dân.

Còn bảo hiểm sức khỏe tuy mang tính lợi nhuận nhưng nó hướng đến sự bảo vệ toàn diện cho các khách hàng. Quyền lợi mà bảo hiểm sức khỏe mang lại đều hướng đến sự bảo vệ tài chính cũng như sức khỏe của người sử dụng.

Sau đây là sự khác biệt cơ bản nhất giữa bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế mà nhiều người nên biết:

 

Tiêu chí

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm y tế

Tính bắt buộc

Không bắt buộc

Bắt buộc với các đối tượng được quy định trong luật Bảo hiểm Y tế.

Phạm vi quyền lợi

Đa dạng, được chọn lựa cho phù hợp với nhu cầu.

Được quy định trong luật Bảo hiểm Y tế.

Hạn mức bồi thường

Lớn, có thể lên hàng tỷ đồng.

Tỷ lệ thuận với mức phí khách hàng đóng vào.

Được chi trả từ 40-100% tiền viện phí.

Chi trả tối đa 45 lần mức lương cơ bản.

Chi phí

Linh hoạt tùy theo nhu cầu

Phụ thuộc vào lương cơ bản

Phạm vi áp dụng

Xuyên quốc gia

Trong lãnh thổ Việt Nam

Có thể thấy bảo hiểm sức khỏe đem lại rất nhiều lợi ích và quyền lợi cho các khách hàng tham gia bảo hiểm. Hãy tham gia bảo hiểm sức khỏe ngay bây giờ để viện phí hay chi phí chữa trị không còn là gánh nặng. 


Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ